SIEDZIBA I ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. ŚLĘŻNA 33 53-301 WROCŁAW

UWAGA

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 121/2021 dot. zdalnej formy prowadzenia wykładów prosimy osoby, które rezygnują z zakwaterowania w DS-ach i będą ubiegać się o zwrot depozytu ( 100zł) o e-mailowe przesłanie informacji wraz z numerem konta bankowego w nieprzekraczalnym terminie 05 października 2021.

Nie zgłoszenie rezygnacji i nie zakwaterowanie się będzie skutkowało utratą miejsca i depozytu.

OGŁOSZENIE

TERMINY ZAKWATEROWANIA NA ROK AKAD. 2021/2022

Od dnia 28.09.2021 do 5.10.2021 (z wyjątkiem 2i3.10.21) w godz. 8.00 - 14.00

Ostateczny termin zakwaterowania mija 5.10.2021

Do zakwaterowania wymagane są:
- dowód osobisty lub paszport dla obcokrajowca,
- dwa zdjęcia,
- dowód wpłaty kaucji 400 zł na konto
17 1240 6814 1111 0000 4936 4112
- wypełnione druki meldunkowe dostępne na stronie http://bip.um.wroc.pl lub na portierni i w biurze Domu Studenckiego,
- karta płatnicza na opłatę za wrzesień, jeżeli zakwaterowanie następuje przed 1 października 2021 i kaucję jeżeli nie została wpłacona przelewem.

ZESTAWIENIE OPŁAT za m-c WRZESIEŃ 2021

Miesięczna opłata za DS. opłata za wrzesień od dnia zakwaterowania
28.09.21 29.09.21 30.09.21
420,00 56,00 42,00 28,00 14,00
480,00 64,00 48,00 32,00 16,00
500,00 68,00 50,00 33,00 17,00
520,00 68,00 52,00 35,00 17,00
540,00 72,00 54,00 36,00 18,00
750,00 100,00 75,00 50,00 25,00

Uwaga:

Przed zakwaterowaniem i podpisaniem umowy należy szczegółowo zapoznać się z Regulaminem mieszkańca domów studenckich wraz z załącznikami.

Witamy wszystkich na stronie Działu Domów Studenckich i Spraw Bytowych Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na tej stronie znajdziecie wszelkie informacje potrzebne mieszkańcom DS oraz osobom ubiegającym się o przyznanie miejsca w akademiku.

POKÓJ NR 8

KIEROWNIK : MAŁGORZATA KUR
KONTAKT: FAX 71/ 36-75-721
71/ 36-80-124
71/ 36-80-125
ADRES E-MAIL : dds@ue.wroc.pl
PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W GODZ. 8.00 - 14.00

SPECJALISTA: MAŁGORZATA GÓRSKA
KONTAKT: 71/ 36-80-124
71/ 36-80-125
ADRES E-MAIL: malgorzata.gorska@ue.wroc.pl

Numer konta, na który należy wpłacać depozyt/ kaucję:
17 1240 6814 1111 0000 4936 4112

Dane banku:
Bank Pekao S.A.
Ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
kod BIC/SWIFT: PKOPPLPW